logo sjmotoren
Laatste Tweet
Laatste nieuws
Contact
SJ MOTOREN
Buorren 33
9041AX BERLTSUM
Tel: (06) 52 69 37 34
 

Samenstellers en uitgevers van informatie op deze website zijn zich volledig bewust van hun taak zo betrouwbaar mogelijke informatie te verstrekken. Niettemin kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van onjuistheden in en/of onvolledigheid van de aangeboden informatie noch voor schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van de genoemde informatie of de niet beschikbaarheid van de website. Tevens wordt er geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten.

 

Intellectuele eigendomsrechten
SJ Motoren behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal, foto`s en logo`s).
Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SJ Motoren over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

 

Privacy verklaring
Privacyverklaring SJ Motoren, hierna: ‘SJ Motoren’, respecteert en beschermt de privacy van alle bezoekers van de website: www.sjmotoren.nl (hierna: ‘website’). SJ Motoren spant zich naar alle redelijkheid in om ervoor te zorgen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden zoals die in deze privacyverklaring zijn beschreven.

Artikel 1 Doeleinden
Op de website kun je je persoonlijke gegevens aan SJ Motoren verstrekken. Indien je je gegevens invult omdat je een vraag hebt over SJ Motoren en de door haar aangeboden diensten, zullen deze gegevens alleen worden vastgelegd om je vraag te kunnen beantwoorden.

Artikel 2 Derden Verstrekking
SJ Motoren zal de persoonsgegevens die aan haar worden verstrekt niet aan derden verstrekken zonder je voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijk bevel.

Artikel 3 Algemene informatie
Voor SJ Motoren is bepaalde algemene informatie over haar websitebezoekers interessant en kan worden gebruikt voor het interne marktonderzoek. SJ Motoren kan hierdoor haar website en de door haar aangeboden diensten beter afstemmen op de wensen van de bezoekers. Jouw bezoek aan deze website wordt bijgehouden door middel van cookies. De gegevens zullen niet herleidbaar tot individuele computers aan andere partijen worden verschaft. Indien je niet wilt dat wij cookies gebruiken, dien je die in jouw internetbrowser uit te zetten. Om het recht van privacy van de bezoekers den se website te beschermen, zal alle informatie die op deze manier wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Je kunt op ieder moment SJ Motoren verzoeken om je persoonsgegevens uit haar database te verwijderen of deze gegevens te wijzigen door het sturen van een e-mail naar info@sjmotoren.nl. SJ Motoren zal zo spoedig mogelijk aan dit verzoek voldoen. Ook voor andere vragen of opmerkingen aangaande het privacybeleid van SJ Motoren kun je mailen naar bovengenoemde mailadres.

Artikel 4 Diversen
De verwerking van de persoonsgegevens vindt plaats conform de Wet bescherming persoonsgegevens.

SJ Motoren kan in de toekomst besluiten haar privacyverklaring te wijzigen indien zij andere persoonsgegevens wenst te verwerken of, indien zij de doeleinden van de verwerking van deze gegevens wenst te wijzigen en/of deze gegevens aan partijen zal verstrekken die niet genoemd zijn in deze privacyverklaring. Deze wijzigingen zullen direct worden opgenomen in de privacyverklaring. SJ Motoren adviseert daarom deze privacyverklaring regelmatig te bekijken.

Download de Algemene voorwaarden.

© Copyright SJ Motoren 2019 | Algemene voorwaarden | Webdesign door Whiteseven